Uudised

Lahtiolekuajad:

Jäätmete vastuvõtt:
E – R: 06.00 – 22.00
L – P: 08.00 – 18.00

Kontor:
E – R: 08.00 – 16.30

Klienditugi:
(+372) 609 6018

AJALOOST
Jõelähtmesse rajatava Tallinna prügila – jäätmekäitlusettevõtte projektiarendus 1992-2003

14.08.1992. a sõlmisid Tallinna Linnavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku kokkuleppe prügipolügoni projekteerimiseks kahepoolselt sätestatud tingimustel valla territooriumil asuvale karjäärialale.

1993. a Tallinna Linnavalitsus kinnitas dokumendi “Tallinna jäätmekäitluse programm aastani 2000”, mis nägi ette Pääsküla prügimäe sulgemise ja Jõelähtme ammendunud fosforiidikarjääri uue prügila rajamise.

1995. a Viatek Group OY (Soome) ning Eesti konsultatsioonifirmade P.I.C. Eesti AS ja AS Geotehnika Inseneribüroo poolt viidi läbi Tallinna linna jäätmete käitluse ja ladustamise teostavusuuring “(Maardu-Eesti Fosforiidi) Jõelähtmes asuvate karjääride prügilana kasutamine ja jäätmete energia utiliseerimine”. Uuringut finantseerisid Soome Keskkonnaministeerium ning Tallinna Linnavalitsus.

Eesti Geoloogiakeskus viis läbi asukohavaliku riikliku keskkonnaekspertiisi, mis tunnistas valitud karjääriala sobivaks Euroopa normidele vastava kaasaegse prügila rajamiseks.

08.02.1996. a Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel otsutati rajada Tallinna uus prügila Jõelähtme valla territooriumile Eesti Fosforiidi (Maardu) ammendunud fosforiidikarjääri alale.

13.11.1997. a kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu oma otsusega Tallinna uue prügila detailplaneeringu.

01.04.1998. a asutatati 100 % linna omandis oleva Tallinna Jäätmekeskuse AS otsusega Jõelähtmesse rajatava prügila projektiarenduseks Tallinna Prügila AS.

20.05.1999. a Tallinna Linnavolikogu otsusega kinnitati Tallinna Prügila AS nõukogu ettepanekul Tallinna uue prügila rajamiseks investor-operaatori leidmiseks korraldatud rahvusvahelise konkursi võitjaks Saksa jäätmekäitluskontsern SKP Recycling AG & Co.

16.05.2000. a sõlmisid Tallinna Linnavalitsus, SKP Recycling AG & Co. ja Tallinna Prügila AS Tallinna Raekojas asjaosaliste ja meedia juuresolekul alla kolmepoolsele raamlepingule ning selle lisalepingutele.

11.01.2001. a Tallinna Prügila AS ja Saksa inseneribüroo Ing.-Büro Dali & Partner GmbH sõlmisid lepingu uue prügila-jäätmekäitlusettevõtte projekteerimiseks Jõelähtme valda.

12.07.2001. a toimus Tallinna prügila ehitusprojekti esitlus ja üleandmine Jõelähtme Vallavalitsusele.

13.08.2001. a Harjumaa Keskkonnateenistus kooskõlastas Jõelähtmesse rajatava uue prügila keskkonnamõju hindamise aruande ja prügila ehitusprojekti.

19.11.2001. a väljastas Jõelähtme Vallavalitsus Tallinna Prügila AS-le ehitusloa prügila rajamiseks.

25.03. 2002. a Skanska EMV AS alustas pinnase ettevalmistustöid.

29.04.2002. a Tallinna Prügila AS ja AS Merko Ehitus kirjutasid alla Jõelähtme prügila esimese etapi ehitamise lepingu infrastruktuuri ja kolme esimese ladestusala ehituseks.

14.08.2002. a asetati Tallinna Prügila sümboolne nurgakivi.

08.11.2002. a allkirjastasid Euroopa Komisjoni, Tallinna linna, keskkonnaministeeriumi, ASi FKSM ja konsultatsioonifirma DIWI Consult International GmbH esindajad Euroopa Liidu eelstruktuurivahendi ISPA programmi poolt rahastatavad Tallinna prügila ehitusalased lepingud.

Lepingute alusel on Tallinna prügila juurdepääsutee ja nõrgveetrassi rajamise tööde maksumus 64,31 miljonit ja teenuste maksumus 6,76 miljonit krooni. Nii töid kui teenuseid finantseerib Euroopa Liit 75 protsendi ulatuses.

06.01.2003. a Tallinna Prügila juhatus kolis uude administratiivhoonesse Jõelähtmel.

02.06.2003. a avati Tallinna uus prügila Jõelähtmel

Foto: Prügila 2003. aasta jaanuaris

ASUKOHT & KLIENDITUGI

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT)

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, Estonia

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74222, Eesti
(vajutage asukoha juhiste saamiseks siia)

Klienditugi E - R: 08:00 - 16:30

Telefon: (+372) 609 6018
E-post: info@tjt.ee

Alina Tomaspolskaja
Klienditeenindaja